Spis treści

 

 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia” - 801 120 002

 

Policja 997 lub 112

 

*

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – pracownik socjalny pomoże zorganizować osobie poszkodowanej pomoc prawną i psychologiczną, może założyć procedurę „Niebieskiej Karty”

LEKARZ – udzieli wsparcia medycznego, zabezpieczy dowody.   

 

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM – pomaga uzyskać nieodpłatnie poradę prawną, pomoc psychologiczną w zakresie interwencji kryzysowej, pomoc opiekuna pokrzywdzonego.