CO TO JEST PRZEMOC?

 

         Przemoc w rodzinie jest to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. (art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

 

 

Za przemoc odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje!

Zachowanie pokrzywdzonego nie usprawiedliwia przemocy!

Stosowanie przemocy wobec bliskich osób jest przestępstwem ściganym z urzędu!

 

 

Pamiętaj, że:

 

 • bicie,

 • bicie po twarzy,

 • uderzanie pięściami,

 • wyrywanie włosów,

 • rzucanie o ścianę,

 • szczypanie,

 • szturchanie,

 • uchylanie się od płacenia alimentów,

 • ośmieszanie,

 • straszenie,

 • zabieranie pieniędzy lub rzeczy,

 • szantażowanie,

 • wyzywanie,

 • ubliżanie,

 • izolowanie od innych ludzi,

 • zamykanie w domu,

 • niszczenie przedmiotów,

 • wymuszanie seksu,

 • dotykanie wbrew woli,

 • zmuszanie do zachowań seksualnych,

 

to coś więcej niż kłótnia, nieporozumienia i konflikty małżeńskie.

Jest to przestępstwo podlegające karze tak samo jak przemoc wobec obcych osób.

Nic nie usprawiedliwia przemocy!

Odwiedza nas 140 gości oraz 0 użytkowników.