ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY

 

 

 Program Zachodniopomorskich Kart Rodzin ma na celu poprawę sytuacji rodzin. Posiadanie ZKR umożliwia korzystanie na preferencyjnych warunkach z usług oferowanych przez Partnerów Programu.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
c) rodzinne domy dziecka.

Karty wydawane są bezpłatnie.

 

 

ZACHODNIPOMORSKA KARTA SENIORA

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat.

Karty wydawane są bezpłatnie.

Wnioski można pobierać i składać w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Wileńska 8,

78-200 Białogard

( pokókj nr 3. )

 

Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.