Spis treści

          „Ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

(art. 207 Kodeksu Karnego).

*

          Policja ma obowiązek interweniować zawsze, gdy zachodzi podejrzenie takiego czynu, a w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie jest wdrażana procedura interwencji „Niebieska Karta”, która może stanowić dowód w sądzie.

 

Środki karne, które można orzec w stosunku do osoby skazanej za przemoc w rodzinie:

• zakaz kontaktowania się z określonymi osobami

• obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach

• zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu

• zakaz zbliżania się do określonych osób

• nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Interesów osób krzywdzonych bronią również zapisy prawa cywilnego zawarte głównie w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

 

Pamiętaj, że będąc świadkiem przemocy seksualnej, ciąży na Tobie społeczny obowiązek zgłoszenia tego Policji lub Prokuraturze

(art. 304 Kodeksu Podstępowania Karnego) !!!

 

* * *

 

telefon dla dzieci

 

 

 

 

Odwiedza nas 147 gości oraz 0 użytkowników.