Klauzula informacyjna RODO

 

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
– Asystent Rodziny -

 

          Z dniem 25 maja 2018r. obowiązuje unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE       ( „RODO”).

 

W związku z powyższym informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie, mieszczący się przy ul.Wileńskiej 8 ( adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 94 312-78-28 ).

 

2. Inspektor ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie dostępny jest pod numerem telefonu 602-211-201.

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Art.11.( Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887 ) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit.b RODO .
Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań ustawowych.

 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań lub wypełniania obowiązków ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białogardzie t.j.: przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. odpowiednio od 5 do 25 lat.

 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

7. Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Do podmiotów tych należą między innymi: organy publiczne – chyba, że na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania, podmioty prowadzące rachunki płatnicze i banki, rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz zespoły do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz operator pocztowy, obsługa prawna firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.

 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

PODANIE PRZEZ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM.
( Informacje na tej stronie nie są wiążące i mają na celu wyjaśnienie przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych. )

 

 

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.