Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /gops2016/templates/20161012gops/functions.php on line 202

Spis treści

 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej udziela się osobom

i rodzinom z powodu (art.7 ustawy o pomocy społecznej)

 

* ubóstwa,

* sieroctwa,

* bezdomności,

* bezrobocia,

* niepełnosprawności,

* długotrwałej lub ciężkiej choroby,

* przemocy w rodzinie,

* potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

* bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia  gospodarstwa domowego,zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

* braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,

* trudności w integracji osób, którzy otrzymali status uchodźcy,

* trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

* alkoholizmu lub narkomanii,

* zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej,

* klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 

* * *