Spis treści

         

          Niebieska Karta to specjalna procedura dla rodzin, w których występuje przemoc.

Osoby współpracujące w procedurze niebieskiej karty muszą dochować tajemnicy!!!

      

          Trudno jest samemu obronić się przed przemocą, reagować bez wsparcia otoczenia.

Dlatego przeciwko przemocy wspólnie działają:

 

• PRACOWNIK SOCJALNY – pomoc społeczna to nie tylko zasiłki, ale przede wszystkim wsparcie i pomoc dla każdego, kto tego potrzebuje.

• NAUCZYCIEL – zarówno nauczyciel jak i pedagog mogą założyć niebieską kartę na podstawie rozmowy z dzieckiem bądź rodzicem / opiekunem.

• POLICJANT – policja powinna chronić przed przemocą.

• LEKARZ – lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny też mogą zakładać niebieskie karty.

*

Pamiętaj, że:

1. Nie jesteś sam z przemocą.

2. Grupa osób pracuje, aby pomóc Tobie i Twojej rodzinie.

3. Jest szansa na zmianę dotychczasowej sytuacji.

4. Zostanie opracowany plan pomocy tzw.

PROGRAMY ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH.

Są one prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie w formie spotkań grupowych uzupełnionych pracą indywidualną ze sprawcami przemocy.

 

Cele oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych:

• powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,

• rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,

• kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,

• uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,

• zdobycie i poszerzanie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,

• zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,

• uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

 

 

 

Więcej informacji na stronach:

www.przemoc.gov.pl 

www.pokrzywdzeni.gov.pl