ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

 

1. Zasiłek pielęgnacyjny

     Przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje:

* Niepełnosprawnemu dziecku;

* osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r.ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

*Osobie, która ukończyła 75lat;

* Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r.ż. legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r.ż.

 

Od dnia 1.11.2018r. do dnia 31.10.2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięcznie

 

Od dnia 1.11.2019r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie

 

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy

   Przysługuje osobie spokrewnionej z osobą, która wymaga opieki:

- Nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- Rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

     W celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub opieki innej osoby.

 

Wysokość świadczeń:

 

specjalny zasiłek opiekuńczy - 620,00 zł miesięcznie

 zasiłek dla opiekuna - 620,00 zł miesięcznie

 świadczeń pielęgnacyjnych - 1583 zł miesięcznie

Odwiedza nas 150 gości oraz 0 użytkowników.