Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie wypełniając obowiązek
wynikający z art.13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia  27  kwietnia  2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 informuje, że

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Białogardzie, przy ul. Wileńska 8, tel. 94 312-78-28, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest możliwy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-f oraz a 9 ust.1 lit. a-h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

4) podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są w szczególności:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku o prawie energetycznym,
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

6) Pani/Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane od innych podmiotów na mocy przepisów prawa,

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania,

8) ma Pani/Pan prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,

9) ma Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10) Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi profilowania.

Administrator

 

Odwiedza nas 149 gości oraz 0 użytkowników.