KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO UBIEGANIA SIĘ O

ZASIŁEK RODZINNY

 

( listopad 2015r - październik 2017r)

 

 

Zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku przysługują:

 

1. Rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2. Opiekunowi faktycznemu dziecka;

3. osobie uczącej się.

 

 

Kryterium dochodowe:

 

1. Dochód liczony w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 674,00zł

2. Dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć 674,00zł

3. Członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym, albo znacznym stopniu niepełnosprawności, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 764,00zł.

 

 

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi:

• 89,00 zł na dziecko w wieku 0 – 5 lat, 

• 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 – 18 lat,

• 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 –24 lat.