Zapraszamy wzięcia udziału w  projekcie

„Od aktywizacji do godnego zatrudnienia”

 

 

 

          Projekt dofinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata: 2014-2020. Realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiatach: M. Koszalin, koszalińskim, białogardzkim, świdwińskim oraz szczecineckim.

 

          Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej 150 osób(82K) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością, os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia, os. korzystających z POPŻ, z terenu powiatów charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym  tj.:m.Koszalin, powiaty: koszaliński, białogardzki, świdwiński, szczecinecki, przez realizację w terminie 01.09.2017 – 31.12.2018r. kompleksowego programu,realizowanego na podstawie indywidualnych planów działania przygotowanych dla każdego uczestnika projektu z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowych, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

 

 

Uczestnicy projektu w ramach zaplanowanych zadań będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci:

  1. Kompleksowej diagnozy oraz opracowania indywidualnych ścieżek wsparcia dla 150 Uczestniczek/ Uczestników projektu
  2. Aktywizacji społecznej - działania psychologiczno-motywacyjne dla 150 Uczestniczek/Uczestników projektu, w której skład wejdą:
  3. Aktywizacji edukacyjno - zawodowej - zamknięte szkolenia zawodowe dla 136 UP (w tym 45 os. z niepełnosprawnościami).

Szkolenia o następującej tematyce:

-MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH – Kwalifikacja B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem sieci sanitarnych,    

-OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - Kwalifikacja Z.5 Wykonywanie usług opiekuńczych,

-OBSŁUGA HOTELOWA- Kwalifikacja T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

- INFORMATYCZE -Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

  1. Aktywizacji zawodowa - 3 miesięczne płatne staże zawodowe dla 136 UP (w tym 45 osób z niepełnosprawnościami)

 

Aktywizacji zawodowej - pośrednictwo pracy dla 150UP

 

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia poniższe kryteria:

a.    zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa zachodniopomorskie(miasto Koszalin, powiaty: koszaliński,  

       białogardzki, świdwiński, szczecinecki)

b.    jest osobą zagrożoną ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym:

  • jest osobą korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej,
  • jest osobą bezrobotną (zaliczoną do III grupy oddalenia od rynku pracy),
  • jest osobą posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w tym

-osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi- kryterium premiowane

  • jest osobą korzystającą z pomocy w ramach POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa,
  • jest osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia ,z powodu więcej niż jednej z przesłanek

c.posiada wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie

d.jest osobą nieaktywną zawodowo( osoba bierna zawodowo)

e. nie pozostaje uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014 – 2020,

 

Osobą do kontaktu jest Pani Magdalena Zielińska tel. 734 193 431, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.