* * *

 

 PROJEKT AKTYWIZUJĄCY ZAWODOWO

OSOBY BEZROBOTNE

plakat zdj cie

 

 

 

OKRES REALZACJI PROJEKTU:
*  01.02.2017 – 31.07.2018,

 

 

BIURO PROJEKTU :

75-637 KOSZALIN,

UL. ORZECHOWA 9,
TELEFON: 572-722-334
E'MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:
INDUSTRY PERSONNEL SERVICES SP. Z O. O

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW:
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
NA LATA 2014/2020

 

Szanowni Państwo !


     Firma „INDUSTRY PERSONNEL SERVICES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  jest realizatorem projektu pn.:

 

"Skuteczna aktywizacja zawodowa dla mieszkańców Specjalnej Strefy Włączenia Województwa Zachodniopomorskiego".
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób poszukujących pracę i nieaktywnych zawodowo znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, niezarejestrowanych w urzędzie pracy.


             W ramach projektu zostanie objęta wsparciem grupa 150 uczestników w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich.

 

Projekt zakłada zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie uczestników obejmujące:
- przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,
- poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
- pośrednictwo pracy,
- szkolenia/kursy dla 75 osób - stypendium szkoleniowe w wysokości 997,40 PLN netto/uczestnika,
- 3-miesięczne staże dla 90 osób - stypendium dla uczestników stażu w wysokości 1 850,00 PLN netto/miesięcznie,
- zatrudnienie co najmniej 60 osób w okresie do 3 m-cy po zakończeniu projektu,
- ubezpieczenie podczas szkolenia/kursu i stażu,
- pokrycie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych,
- zwrot kosztów dojazdów dla uczestników szkoleń/kursów,
- opieka dla dziecka do lat 7 podczas spotkań w Biurze Projektu.

 

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie znajduje poniżej:

 -  C:\Documents and Settings\Aleksandra\Pulpit\Projekt aktywizujący zawodowo osoby bezrobotne

 

Formularz rekrutacyjny:

- C:\Documents and Settings\Aleksandra\Pulpit\Projekt aktywizujący zawodowo osoby bezrobotne

 

 

 * * *

 

 PROGRAM

POMOCY DZIECIOM

  stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Stypendia SPES grafika 2017 1

 

 

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina. Jednym z kluczowych założeń Programu jest dążenie do trwałej poprawy sytuacji życiowej stypendystów, na przykład poprzez zmianę warunków mieszkaniowych czy też podwyższenie kwalifikacji zawodowych zarobkujących członków rodziny.

Wnioski przyjmujemy do dnia 9.04.2017 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej:

www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

Katowice ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80

www.spes.org.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.