Serdecznie witamy na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie

 

 

     Na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie można zapoznać się z różnorodnymi formami pomocy, skierowanymi do osób wymagających wsparcia, ze wskazówkami i poradami. Realizujemy cele pożytku publicznego świadcząc działania z ramienia samorządu lokalnego.

         Mogą się do nas zgłaszać się osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: bezrobocia, niepełnosprawności, ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

         

        Udzielaniem podstawowej pomocy (dożywianie, zasiłki stałe, okresowe i celowe – np. na opał) zajmują się pracownicy socjalni, pracujący w trzech Rejonach Pracy Socjalnej.

 

           W przypadku świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, środków PEFRON, pieczy zastępczej, poradnictwa specjalistycznego, asystentury rodzinnej, świadczeniem pomocy zajmują się poszczególne działy i zespoły GOPS.

       

        Oprócz pomocy w formie porad specjalistycznych, pomagamy także w znalezieniu domu pomocy społecznej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

*

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie

 ul. Wileńska 8

 78-200 Białogard

 

Sekretariat email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

     Adres skrytki ePUAP:    /gopsbialogard/skrytka   

                               

*

 

              

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Białogardzie

                                                                       

 

p.o kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Aleksandra Kropiwiec

         

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

tel. 0 94 311 01 95

pokój nr 3a
Księgowość

Dopart Urszula

 

Bielenis Magdalena

 

Morawska Małgorzata

 

Kamińska Karolina

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                 

 

 

tel. 0 94 311 01 96

 

 

pokój 2a

Świadczenia,

dodatek mieszkaniowy 

Juszko Ewa 

 

Wygaś Magdalena

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 0 94 311 02 43

 

pokój nr 1

Świadczenia rodzinne
Mazurkiewicz Edyta

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 0 94 311 25 36

pokój nr 2
Fundusz alimentacyjny
Chojnacka Iwona

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 0 94 311 25 36

pokój nr 2
Świadczenia wychowawcze 500+
Paluszkiewicz Aleksandra

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 0 94 312 78 28

pokój nr 3

Stypendia szkolne,

Karta Dużej Rodziny

Świderek Daria

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 0 94 312 78 28

pokój nr 3
Asystent Rodziny
Bieńko Justyna

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

tel. 0 94 312 78 28

pokój nr 3
Pracownicy Socjalni

Gołębiewska Krystyna               

 

Okupska Magdalena         

          

Kropiwiec Aleksandra

 

Pakuła Anna

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

tel. 0 94 312 11 61

 

 

pokój nr 5

     

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie

w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy

CZWARTEK  w godz. 13.00 - 15.00

 

 

 

 

 

 

BIP: ug.bialogard.bip.gov.pl

Adres skrytki ePUAP: /gopsbialogard/skrytka

NIP 6721113950

REGON 003801692

Sekretariat Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel./fax 0 94 312 78 28