Spis treści

2018.06.08 dobry start 780x379

     Zadaniem Rządowego Programu " Dobry Start " jest jednorazowe wsparcie w wysokości 300zł przeznaczone dla wszystkich uczniów rozpoczynających we wrześniu rok szkolny.

Świadczenie przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole, otrzymają je do ukończenia  24. roku życia.

Wnioski o powyższe świadczenie można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego emp@tia oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej

https://men.gov.pl/ministerstwo/programy-i-projekty/program-rzadowy-dobry-start.html .

 https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. Aktualnie współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3 urodzeń na kobietę, a dla porównania w 1983 roku wynosił 2,42.

Źródło: http://www.program500plus.pl/zasady-programu.html