„Ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

(art. 207 Kodeksu Karnego).

*

          Policja ma obowiązek interweniować zawsze, gdy zachodzi podejrzenie takiego czynu, a w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie jest wdrażana procedura interwencji „Niebieska Karta”, która może stanowić dowód w sądzie.

 

Środki karne, które można orzec w stosunku do osoby skazanej za przemoc w rodzinie:

• zakaz kontaktowania się z określonymi osobami

• obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach

• zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu

• zakaz zbliżania się do określonych osób

• nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Interesów osób krzywdzonych bronią również zapisy prawa cywilnego zawarte głównie w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.

 

Pamiętaj, że będąc świadkiem przemocy seksualnej, ciąży na Tobie społeczny obowiązek zgłoszenia tego Policji lub Prokuraturze

(art. 304 Kodeksu Podstępowania Karnego) !!!

 

* * *

 

telefon dla dzieci

 

 

 

 


 

 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE UDZIELAJĄCE POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE

 

wytłumaczą osobie poszkodowanej, jakie są prawa oraz pomoże przejść niezbędne procedury.

 

Lp.

Nazwa Organizacji

Adres

Kontakt

1.

Stowarzyszenie "SOS" dla Rodziny

 

70-656

Szczecin

091-350-73-80,

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji

ul. Gryfińska 3

lub

ul. Papieża Jana Pawła VI

70-806

Szczecin

091-46-00-805

e-mail:

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

517-957-185

3.

Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Szczecinie,

al. Małkowskiego 9/2

 

70-481

Szczecin

 

091 43 34 610,

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

4.

Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i

Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U",

ul. Klonowica 1a

 

71-241

Szczecin

 

 

091 488 83 55,

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski

ul. Jarowita 3,

70-501

Szczecin

 

091 434 51 28

 

6.

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”

ul. Warszawska 15

78-100

Kołobrzeg

094 35 180 62 ,

601543 013

0943528361 w. 312

7.

Fundacja „Na przekór przeciwnościom”

ul. Starynowska 12A

78-100

Kołobrzeg

500 00 90 19 ,

888 068 311

8.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie

ul. J.M. Piłsudskiego

75-501

Koszalin

94 34 256 27

9.

Fundacja Moja Mama i Ja

ul. Wojska Polskiego 13

75-701

Koszalin

504 507 396

10.

Stowarzyszenie „VOCATIO DEI” w Koszalinie

ul. Seminaryjna 2

 

75-817

Koszalin

508 143 012

 

11.

Fundacja Edukacja –Równość -Aktywność-Dialog Era

ul. Bosmańska 10a lok. 45

75-257

Koszalin

506062288

12.

Fundacja - "Fundusz Pomocy Skazanym Opuszczającym Zakłady Karne oraz Osobom

Wykluczonym z Terenów Wiejskich"

Warnowo 59

72-518

Warnowo

 

13.

Stowarzyszenie „Start”

ul. Krótka 1

78-200

Białogard

577 996 940

14.

Teen Challenge Polska Chrześcijańska Misja

ul. Świdwińska 21 E

78-200

Białogard

094 312 78 10

15.

Wojewódzka Przychodnia

Terapii Uzalenienia od Alkoholu i Współzalenienia

ul.Krótka 1

78-200

Białogard

094 312 21 00

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

16.

Punkt konsultacyjno-Informacyjny ds.

Narkomanii

ul. Plac Wolności 1

78-200

Białogard

94 312 30 18

17.

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna

ul. Dworcowa 2

 

78-200

Białogard

94 312 25 96

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

18.

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w

Białogardzie

ul.Plac Wolności 1

78-200

Białogard

94 312 88 88

19.

Stowarzyszenie Pomocy

„Przytulisko”

ul. 1 Maja 6

78-200

Białogard

94 312 89 74

przytulisko@

poczta.onet.pl

20.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul.Wileńska 8

78-200

Białogard

94 312 11 61

94 312 78 28

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

21.

Gminna Komisja ds.

Przeciwdziałania

Alkoholizmowi

ul.Wileńska 8

78-200

Białogard

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

* * *

 


 

 

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska Linia” - 801 120 002

 

Policja 997 lub 112

 

*

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – pracownik socjalny pomoże zorganizować osobie poszkodowanej pomoc prawną i psychologiczną, może założyć procedurę „Niebieskiej Karty”

LEKARZ – udzieli wsparcia medycznego, zabezpieczy dowody.   

 

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM – pomaga uzyskać nieodpłatnie poradę prawną, pomoc psychologiczną w zakresie interwencji kryzysowej, pomoc opiekuna pokrzywdzonego.