info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Informacja Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ważne numery telefonu:

- Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna: 94 312 20 55, 694 493 759

- firmy wykonujące transport sanitarny pacjentów z podejrzeniem infekcji koronawirusem SARS CoV-2 (lista z OW NFZ)

dyspozytornia Kołobrzeg: 91 888 46 00

dyspozytornia Szczecin: 91 888 43 11, 91 888 43 10

- oddział zakaźny lub obserwacyjno- zakaźny: 94 348 84 58