HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2019 ROKU

 

 

Harmonogram wypłat

 

 

 

 

W przypadku, gdy wypłata świadczeń przypada na dzień ustawowo  wolny od pracy, dzień wypłaty ustala się na najbliższy następny dzień powszedni.

Termin wypłaty świadczeń niepodjętych w terminie wyznacza się na ostatni powszedni dzień każdego miesiąca.