HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

W 2018 ROKU

Miesiąc:

Wyrównania:

Bieżące

Dodatki Mieszkaniowe

+ Energetyczne

Fundusz Alimentacyjny

+ Świadczenia Rodzinne

Świadczenie Wychowawcze

500 +

Zasiłki Stałe + Pomoc Finansowa

Kwiecień

10

10

23

26

27

Maj

10

10

22

28

25

Czerwiec

8

8

22

26

27

Lipiec

10

10

23

26

27

Sierpień

10

10

22

24

27

Wrzesień

10

10

24

26

27

Październik

10

10

22

25

26

Listopad

9

9

22

26

27

Grudzień

7

7

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Od miesiąca listopada 2015r. świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane będą 22-go dnia każdego miesiąca.

W przypadku, gdy wypłata świadczeń przypada na dzień ustawowo  wolny od pracy, dzień wypłaty ustala się na najbliższy następny dzień powszedni.

 

 

Termin wypłaty świadczeń niepodjętych w terminie wyznacza się na ostatni powszedni dzień każdego miesiąca.

 

Wypłata świadczeń pomocy społecznej niepobranych w terminie, wyznaczona zostaje na przedostatni dzień pracujący danego miesiąca, np.: styczeń - 28 , luty - 26 .