HARMONOGRAM

WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W 2017 ROKU

 

 

 

 

 

Miesiąc:

 

 

 

 

Wyrównania:

Bieżące:

Dodatki Mieszkaniowe

+ Energetyczne

Fundusz Alimentacyjny

+ Świadczenia Rodzinne

Świadczenie Wychowawcze

500 +

Zasiłki Stałe + Pomoc Finansowa
Styczeń -------- 10 23 26 27
Luty 10 10 22 24 27
Marzec 10 10 22 24 27
Kwiecień 10 10 24 26 27
Maj 10 10 22 25 26
Czerwiec 9 9 22 26 27
Lipiec 10 10 24 26 27
Sierpień 10 10 22 25 28
Wrzesień 8 8 22 26 27
Październik 10 10 23 26 27
Listopad 9 9 22 24 27
Grudzień 8 8 18 19 21

 

 

 Wypłata świadczeń pomocy społecznej niepobranych w terminie, wyznaczona zostaje na przedostatni dzień pracujący danego miesiąca, np.: styczeń - 28 , luty - 26 .

 

* * *

 

 

 

Od miesiąca listopada 2015r. świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane będą 22-go dnia każdego miesiąca.

W przypadku, gdy wypłata świadczeń przypada na dzień ustawowo  wolny od pracy, dzień wypłaty ustala się na najbliższy następny dzień powszedni.

 

 

Termin wypłaty świadczeń niepodjętych w terminie wyznacza się na ostatni powszedni dzień każdego miesiąca.