Ochrona danych osobowych i RODO

          Z dniem 25 maja 2018r. obowiązuje unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 *

          Ochrona danych osobowych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardziej jest najważniejszym aspektem naszej pracy.

Na stronie intrnetowej https://giodo.gov.pl/pl/569/9276  znajduje się treść całego Rozporządzenia, które pomoże Państwu zrozumieć zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacje o przysługujących Państwu prawach.

 *

- Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sporstowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

- Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

( Informacje na tej stronie nie są wiążące i mają na celu wyjaśnienie przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych. )

 

 

 

* * *

 

 

 

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

W 2018 ROKU

Miesiąc:

Wyrównania:

Bieżące

Dodatki Mieszkaniowe

+ Energetyczne

Fundusz Alimentacyjny

+ Świadczenia Rodzinne

Świadczenie Wychowawcze

500 +

Zasiłki Stałe + Pomoc Finansowa

Wrzesień

10

10

24

26

27

Październik

10

10

22

25

26

Listopad

9

9

22

26

27

Grudzień

7

7

18

19

20

 

 

 

 

Od miesiąca listopada 2015r. świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane będą 22-go dnia każdego miesiąca.

W przypadku, gdy wypłata świadczeń przypada na dzień ustawowo  wolny od pracy, dzień wypłaty ustala się na najbliższy następny dzień powszedni.

 

Termin wypłaty świadczeń niepodjętych w terminie wyznacza się na ostatni powszedni dzień każdego miesiąca.

Wypłata świadczeń pomocy społecznej niepobranych w terminie, wyznaczona zostaje na przedostatni dzień pracujący danego miesiąca, np.: styczeń - 28 , luty - 26 .